Kontakt

Adresa spoločnosti:
AGRA PLUS s.r.o
Rázusova 815/48
920 01 HLOHOVEC

IČO: 43831842
DIČ: 2022507058
IČ DPH: SK2022507058
web:   www.agraplus.sk
e-mail: agraplus@agraplus.sk


ČSOB, a.s.
IBAN : SK50 7500 0000 0040 0586 5861
SWIFT : CEKOSKBX
Ing.Viliam Viglaš konateľ spoločnosti mobil : +421 /0/ 905 257149
e-mail: viglas@agraplus.sk

Spoločnosť AGRA PLUS s.r.o. je zapísaná v registri : OS Trnava, oddiel : sro, vložka číslo : 21208/T

Kontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok vyplňte prosím nasledujúci formulár.